Lịch Sử Đảng Bộ Phường 4 Thị Xã Gò Công Tỉnh Tiền Giang (NXB Tổng Hợp 2015) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by BANGHIEU, Dec 30, 2016.

 1. BANGHIEU

  BANGHIEU New Member

  [​IMG]
  Quá trình hội nhập - phát triển đả và đang tạo ra những cơ hội cũng như thách thức mới cho sự phát triển toàn diện cùa đất nước trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn noa, giao dục, khoa học và công nghệ... Điểu đáng quan tâm hiện nay là sự biến đổi các giá trị văn hóa sẽ làm ảnh hưởng đến sự tổn vong của mỗi quốc gia, dân tộc. Dù quốc gia ấy có phát triển mạnh đến đâu mà không giừ được những giá trị văn hóa truyển thống, cội nguỗn cùa dân tộc thì sớm hay muộn sẽ dẫn đến nguy cơ diệt vong. Trước tình hình trên, ngày 28 tháng 8 năm 2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ra Chỉ thị số 15-CT/TW vể tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm cụ thể hỏa chủ trương của Trung ương, ngày 24 tháng 10 nám 2002, Ban Thường vụ Tình ủy Tiền Giang đã ra Thông tri sổ 09-TTr/TU vé tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tinh ủy và Thị xã, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang biên soạn và giới thiệu đến độc giả cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Phường 4 -thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (1975 - 2010).
  • Lịch Sử Đảng Bộ Phường 4 Thị Xã Gò Công Tỉnh Tiền Giang
  • NXB Tổng Hợp 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 146 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/lsdbtiengiang_id2019/lsdbtiengiang_id2019.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 31, 2016

Share This Page