Lịch Sử Đảng Bộ Quận 4 Năm 1975-2010 (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012) - Nhiều Tác Giả, 330 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by suongrvc, Oct 26, 2016.

 1. suongrvc

  suongrvc New Member

  [​IMG]
  Nôi tiếp cuốn Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhăn dân Quận 4 (1930 ■ 1975) dược xuất bản 2007; nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012), đế giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiếu rõ hơn chặng dường xây dựng và phát triển của Quận 4, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo biên soạn tập 2 Lịch sử Dáng bộ Quận 4 (1975 - 2010) trên cơ sở tiếp tục ghi nhận và tiếp thu các ý kiến dóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn đọc xa gần.
  Cấu trúc sách Lịch sử Đảng bộ Quận 4 (1975-2010) được viết một cách có hệ thông, khoa học, trung thực sát với thực tiễn của lịch sử Đảng bộ Thành phố và tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ IX
  • Gồm có 3 chương, phần kết luận và phụ lục:
  Chương I: Lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện cải tạo và xây dựng chứ nghĩa xã hội (1975 - 1985)
  Chương II: Lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1996)
  Chương III: Lãnh đạo thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996 - 2010)
  • Lịch Sử Đảng Bộ Quận 4 Năm 1975-2010
  • NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 330 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/lichsuDangboQuanbon_id2271/lichsuDangboQuanbon_id2271.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 26, 2016

Share This Page