Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ngãi 1929-1945 (NXB Chính Trị 2005) - Phạm Nhớ, 307 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong suốt 80 năm qua cùng với sự ra đời và lớn mạnh không ngừng của Đảng ta, Đảng bộ Quảng Ngãi đã trở thành một bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức của Đảng ta và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng trên quê hương Quảng Ngãi.Vào cuối những năm 20 của thế kỷ XX, Chủ nghĩa Mác-Lênin được gieo mầm ở Quảng Ngãi; từ đó nhiệm vụ tuyên truyền lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa được các tổ chức, cá nhân coi trọng; mà tiêu biểu nhất là Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi do Trương Quang Trọng lãnh đạo.Cuối năm 1929, trước ảnh hưởng về chủ trương đấu tranh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc sáng lập và lãnh đạo, các tổ chức "dự bị cộng sản" ở Quảng Ngãi được thành lập nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của tổ chức cộng sản chính thức.
  • Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Quảng Ngãi 1929-1945
  • NXB Chính Trị 2005
  • Phạm Nhớ
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/2F9E54C728FEB1F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2021

Share This Page