Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng Tập III 1975-2000 (NXB Sóc Trăng 2015) - Nhiều Tác Giả, 611 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Aug 9, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quyển lịch sử dày 600 trang, nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và xây dựng hệ thống chính trị (5/1975 - 01/1976). Chương 2: Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân khôi phục, ổn định về mọi mặt, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội (02/1976 - 9/1986). Chương 3: Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (10/1986 - 12/1991). Chương 4: Tỉnh Sóc Trăng được tái lập, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và ra xây dựng tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1992-2000).
  Quyển lịch sử được xuất bản là món quà đầy ý nghĩa tại đại hội. Đồng thời, còn có tác dụng nhằm giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng bộ trên nhiều lĩnh vực, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
  • Lịch Sử Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng Tập III 1975-2000
  • NXB Sóc Trăng 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 611 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://115.79.202.54:81/handle/11744.35/208
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page