Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1 Quyển 1 (NXB Chính Trị 2018) - Trịnh Nhu, 768 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-26_20-26-58.png
  Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phản ánh quy luật phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở nước ta. Sự ra đời của Đảng chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, khởi đầu và mở đường cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo và hệ thống tổ chức chặt chẽ, thống nhất, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta làm nên những kỳ tích lớn lao: Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chiến thắng oanh liệt của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, nhất là các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  • Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1 Quyển 1
  • NXB Chính Trị 2018
  • Trịnh Nhu
  • 768 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8916
  https://drive.google.com/file/d/1qq80bDyv3ZgnepPGYPczHAvj267pPUqu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 26, 2023

Share This Page