Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1 Quyển 2 (NXB Chính Trị 2018) - Trịnh Nhu, 675 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-26_20-17-48.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng và giai cấp lãnh đạo cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt tiếp theo của cách mạng nước ta. Đây là tập sách trong bộ sách Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam gồm 3 tập (Tập 1 giai đoạn 1930-1945 )được chia thành 2 quyển , Tập 2 giai đoạn (1954-1975), Tập 3 giai đoạn(1975-2010)
  Ngoài Lời mở đầu và Tổng luận, nội dung tập sách được chia làm hai quyển với chín chương: Quyển 1 (1930 - 1945) gồm: Chương I: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương II: Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1931). Chương III: Đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng; Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng (1932 - 1935). Chương IV: Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936 - 1939). Chương V: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước tiên, xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (tháng 9-1939 – tháng 2-1945). Chương VI: Lãnh đạo cao trào kháng Nhật, cứu nước, Tổng khởi nghĩa, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 3-1945 – tháng 9-1945). Quyển 2 (1945 - 1954) gồm: Chương VII: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9-1945 – tháng 12-1946). Chương VIII: Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 121946 – tháng 12-1950). Chương IX: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951 - 1954).
  • Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1 Quyển 2
  • NXB Chính Trị 2018
  • Trịnh Nhu
  • 675 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8917
  https://drive.google.com/file/d/1FRVhzrtXw6ms1N7vrLo2m0iBQU_bgf8C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 26, 2023

Share This Page