Lịch Sử Đấu Tranh Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Huyện Mỹ Đức 1945-1954 - Phạm Văn Tiền 102 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-22_16-18-6.png
  «Lịch sử dđu tranh cách mạng của Dảng bộ vi nhàn dân huyện Mỹ Đức» lập I (1936 — lí)45). Da dược cán bộ, nhân dân trong huyện hoan nghênh và hưởng ứng. Dến nay, nhan dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quổc lần thử VII, dại hội huyện Dảng bộ lăn thứ XVIII (vòng 2). Thường vụ huyện ủy cho xuăt bản tập II cudn «Lịch sử dấu tranh cách mạng của Đảng bộ vả nhan dãn huytn Mỹ Dức (1945 — 1954). Dây là một trong những chặng dường đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của Dáng bộ và nhân dan huyện nhà. Với những truyỉn thống tốt đẹp. lính th&n cách mạng kiên cường, nhân dân ta dã chiến dấu với thục dân Pháp xam lược dè bảo vệ qua hương, bảo vệ thành quả cách mạng, lập dược nhiều chiến cổng to lớn, da lại nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu.
  • Lịch Sử Đấu Tranh Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Huyện Mỹ Đức 1945-1954
  • NXB Hà Sơn Bình 1991
  • Phạm Văn Tiền
  • 102 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4334
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 22, 2021

Share This Page