Lịch Sử Điện Ảnh Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Kristin Thompson, 601 Trang

Discussion in 'Nghệ Thuật Sân Khấu' started by SamKieu, Jan 30, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Lịch sử điện ảnh là một công trình lớn, bao quát hàng ngàn bộ phim các loại của nhiều nước, qua nhiều giao đoạn lịch sử khác nhau. Để viết được công trình này, tác giả đã tham khảo hàng trăm công trình nghiên cứu, hàng ngàn bài viết trên các báo, tạp chí và cũng như thế, hàng ngàn bức ảnh được lấy trực tiếp hay gián tiếp từ các bộ phim để minh hoạ một cách thuyết phục cho công trình đồ sộ này.

  • Lịch Sử Điện Ảnh Tập 2
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Kristin Thompson, David Bordwell
  • Dịch: Trần Kim Chi
  • 601 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241886
  https://drive.google.com/file/d/1A-QPlmrIEQEcd9XwOYHmu7ZQvoYXcl_O
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 3, 2022

Share This Page