Lịch Sử Đoàn TNCSHCM Huyện Đông Anh 1946-2012 (NXB Hà Nội 2013) - Nguyễn Hà Phương, 381 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đông Anh tổ chức sưu tầm tư liệu và tiến hành hiên soạn cuốn “¡.ịch sử f)oàn Thanh niên Cộng sàn Hồ Chí Minh huyện Dông Anh (1946 2012)" Cuốn sách góp phần giáo dục tuổi trẻ nhận thức đầy đù công lao to và sự hy sinh cao cà của những người dì trtrớc, giúp cho tuổi trẻ xác định được vai trò và cùa mình trong việc phát huy những tlùmh quit mạng, kê tục trung thành sự nghiệp nùi các bậc bối, các hự cha anh dà dem lại,thực hiện thang mục tiêu: "Dán giàu, nước mạnh, dân chù,công bang, vãn bển đỏ, cuốn sách cồn giúp cức cấp bộ Đoàn và các cơ quan, tổ chức làm công tác thanh rút ra được nhùng vần de lui (ch dẻ vận dụng vào công tác thực.
  Quá trình bién soạn được hành trên cơ sở kế thừa, bố sung và phát triển cuốn “Sơ thào truyền thống yêu nước và cách mạng thanh niên Đồng Anh ” (tập I) do Ban Chấp hành Doàn Thanh niên Cộng sản Hồ Minh huyện Dông Anh soạn tháo tháng 3/200!. Đặc biệt, Ban Biên tập đà nhộn được sự đạo. dạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan giúp đờ của ủy ban nhân dân huyện và các ý dóng góp qui' báu của các dòng chỉ lào tlùmh cách mạng, các dintg chỉ càn bộ Đoàn qưa các kỳ. Ban Chấp lùmh Huyện Đoàn trán trọng câm ơn các tập cà nhân dà quan tâm.tợo diều kiện, giúp đỡ để cuồn sách dirợc hoàn thành và ra mat bụn dọc.
  • Lịch Sử Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Huyện Đông Anh 1946-2012
  • NXB Hà Nội 2013
  • Nguyễn Hà Phương
  • 381 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/F000E0F40A2F313
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 30, 2020

Share This Page