Lịch Sử Đông Nam Á Hiện Đại (NXB Chính Trị 2000) - Clive J. Christie, 414 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by YenHong, Dec 4, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Lịch Sử Đông Nam Á Hiện Đại trình bày khái quát tình hình các nước trong khu vực sau khi lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, trong đó tập trung các khía cạnh dân tộc, tộc người và tôn giáo. Đây là những vấn đề hết sức phức tạp và rất nhạy cảm đang có nhiều ý kiến rất khác nhau, nên có những đánh giá nhận định trong sách được coi là quan điểm riêng của các tác giả ... Hy vọng cuốn sách nàysẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn, nhất là các nhà nghiên cứu về Đông Nam Á. Xin giới thiệu cùng các bạn.
  • Lịch Sử Đông Nam Á Hiện Đại
  • NXB Chính Trị 2000
  • Clive J. Christie
  • Dịch: Trần Văn Tụy
  • 414 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=68325
   
  Last edited by a moderator: Dec 14, 2020

Share This Page