Lịch Sử Giáo Dục Việt Nam (NXB Đại Học Sư Phạm 2019) - Bùi Minh Hiền, 222 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-14_16-32-2.png
  Cuốn sách được trình bày theo quan điểm thông sử và cấu trúc theo tiến trình phát triển của lịch sử đất nước. Nội dung gồm 10 chương: Chương 1: Nền giáo dục dưới chế độ phong kiến Việt Nam; Chương 2: Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc; Chương 3: Phong trào đấu tranh chống nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp; Chương 4: Nền giáo dục Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946); Chương 5: Giáo dục trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); Chương 6: Giáo dục trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975); Chương 7: Giáo dục Việt Nam trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước (1975-1986); Chương 8: Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu đời thời kỳ đổi mới; Chương 9: Giáo dục Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 10: Giáo dục Việt Nam thời kì đổi mới căn bản, toàn diện (từ 2011 đến nay).
  • Lịch Sử Giáo Dục Việt Nam
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2019
  • Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị
  • 222 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8676
  https://drive.google.com/file/d/1fi_cf1oWvFG03h41XyGM9hvgh0tMnMDX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 14, 2022

Share This Page