Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000 Tập 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Đặng Phong, 664 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-21_14-32-21.png
  Viện Kinh tế học ngay từ khi thành lập đã chú ý đến bộ môn khoa học này. Từ đó đến nay, Viện đã nghiên cứu và xuất bản nhiều công trình về lịch sử kinh tế Việt Nam thuộc các giai đoạn khác nhau: Trước Cách mạng tháng Tám, từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến chống Pháp thắng lợi, từ Cách mạng tháng Tám tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Những công trình đó đã và vẫn là những tư liệu có ích cho giới nghiên cứu về kinh tế Việt Nam trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, những vấn đề về lịch sử kinh tế cần và có thể được đặt ra ở một tầm nhìn mới, rộng hơn, dài hơn. Đó là lý do mà Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia giao cho Viện Kinh tế học thực hiện công trình Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945 - 2000. Với bộ sách này, Viện Kinh tế học cố gắng dựng lại một bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế Việt Nam trong già nửa thứ hai của thế kỷ XX. Đó là thời kỳ đầy những biến động, những sự kiện hệ trọng ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến đời sống kinh tế hiện nay và mai sau. Hàm lượng đó đòi hỏi phải thể hiện bằng một bộ sách lớn, gồm 3 tập:
  • Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000 Tập 1
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2002
  • Đặng Phong
  • 664 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/90211
  https://drive.google.com/file/d/10ta3lues8dE-qXLAEuHag2n6fAVA7XNU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 6, 2022

Share This Page