Lịch Sử Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Huyện Đông Anh (NXB Quân Đội 2016) - Hoàng Đức Sinh, 617 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Huyện ủy và Uy han nhản dân huyện Đông Anh, chào mìmg kỳ niệm 140 năm thành lập huyện (10.1876-10.2016) và 55 năm Đông Anh trở thành một đom vị hành chỉnh của Thủ đô Hà Nội, 70 nâm ngày truyền thong của lực lượng vũ trang Thù đô Hà Nội, 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dán Việt Nam (22.12.1994 -22.12.2016) , 70 nám ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 -19.12.2016), Đàng ủy, Ban chỉ huy quăn sự huyện Đông Anh tổ chức nghiên cứu biên soạn cu ôn: “Lịch sử lực ỉirợng vũ trang nhân dân huyện Đông Anh (19452015)". Phạm vi đôi tượng nghiên cừu của công trình là lực lượng quân sự huyện Đông Anh gôm: các cơ quan quân sự cắp huyện, xã, thị trấn, đơn bộ đội địa phương và lực lượng dân quàn, du kích, tự vệ huyện Đông Anh. Đây là công trình khoa học lịch sứ quản sự được nghiên cứu và biên soạn công phu với nhiều nguồn tư quý phán ảnh bức tranh sinh động quá trình xây dựng, chiên đàu và trưởng thành của lực lượng vù trang nhân dân huyện Đông Anh dưới sự lành đạo của Đàng Cộng sàn Việt Nam, là tài phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và giáo dục truyền thong cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vù trang và nhản dân huyện Đông Anh; động viên mọi tâng lớp nhân dân hào và phcìt huy truyền thong, biến chủ nghía anh hùng cách mạng trong chiến đấu thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đói mới, thực hiện thăng lợi mục tiêu “Dân giàu, rnrởc mạnh, dân chủ, công bằng, ván minh
  • Lịch Sử Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Huyện Đông Anh
  • NXB Quân Đội 2016
  • Hoàng Đức Sinh
  • 617 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/4FFEFB4A468C090
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 30, 2020

Share This Page