Lịch Sử Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Nam 1930-2015 (NXB Đà Nẵng 2019) - Phạm Văn Thắng

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nikfa32332632, Nov 7, 2021.

 1. nikfa32332632

  nikfa32332632 New Member

  upload_2021-11-8_0-17-1.png
  Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong 85 năm qua đã khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu, bài học lớn, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta.
  Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn tập sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015).
  • Lịch Sử Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Nam 1930-2015
  • NXB Đà Nẵng 2019
  • Phạm Văn Thắng
  • 600 Trang
  • PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/25C8FE1E164EEF9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 8, 2021

Share This Page