Lịch Sử Ngành Tài Chính Quân Khu 7 (NXB Chính Trị 2013) - Hồ Sơn Đài, 349 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-6_12-26-27.png
  Để tổng kết lịch sử ngành, ghi nhớ và tôn vinh công lao của các thế hộ cản bộ, chiến sĩ ngành Lài chính Quân khu 7, góp phẳn giáo dục truyền thống cho các thế hộ trẻ hòm nay và mai sau, Phòng Tài chỉnh Quản khu 7 đổ tổ chức biên soạn VÀ phối hợp vđi Nhà xuất bản Chính trị quốc gỉa -Sự th$t xuất bần cuốn nách Lịch »ử ngành Tài chinh Quân khu 7 (1947 2013). Cuốn sách dựng lại quá trình hình thành, phát triển và hoạt dộng thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị trọng tảm của ngành Tài chính Quân khu cũng như các co quan tài chính co sở trong toàn lực lượng vủ trang miỀn Đông Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhằm khác họa những đặc điếm, truyền thống tièu biếu của ngành tài chính Quân khu 7.
  • Lịch Sử Ngành Tài Chính Quân Khu 7
  • NXB Chính Trị 2013
  • Hồ Sơn Đài
  • 349 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 6, 2022

Share This Page