Lịch Sử Ngành Tuyên Huấn Tỉnh Cần Thơ 1929 - 2000 (NXB Cần Thơ 2002) - Trần Thanh Nhã, 186 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ khi có các tổ chức tiền thân của Đảng đến Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cần Thơ ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, thì ngành Tuyên huấn cũng xóm được hình thành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường giải phóng dân tộc, động viên lực lượng quần chúng, sẵn sàng đi theo ngọn cờ của Đảng đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do của Tổ quốc.
  • Lịch Sử Ngành Tuyên Huấn Tỉnh Cần Thơ 1929 - 2000
  • NXB Cần Thơ 2002
  • Tác giả: Trần Thanh Nhã
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://www.cantholib.org.vn:82/EBOOK.aspx?p=A7B9F975353706A6964617B93B65654746B6E65627B91B857557
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page