Lịch Sử Nhà In Bình Dương Trong Kháng Chiến Giải Phóng Dân Tộc (NXB Bình Dương 2002) - Tiêu Như Thủy

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Jul 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hai cuộc kháng chiến anh hùng cửa nhân dân ta trong thế kỷ 20 nhàm giải phóng dân tộc, thống nhắt Tổ quốc mang đậm tính chất toàn dân, toàn diện và trường kỳ. Trong kháng chiến toàn diện, mặt trận chính trị, tư tường và văn hóa có vị trí rất quan trọng, góp phẩn quyết định cho tháng chung. Một trong những công cụ chủ yếu, không chỉ được cửa mặt trận ấy là nhá in. Ngay từ đầu, cấp lãnh đạo kháng chiến ở Thử Dầu Một đặc biệt quan tám xây dựng cho được cõng cụ quan trọng ấy. Do đó, nhà in tỉnh Thử Dầu Một -nay là Bình Dương - có mật rất sớm trên chiến trường, khi giặc Pháp vừa kéo đến chiếm đóng tỉnh nhà.
  • Lịch Sử Nhà In Bình Dương Trong Kháng Chiến Giải Phóng Dân Tộc
  • NXB Bình Dương 2002
  • Tiêu Như Thủy
  • 141 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=37461
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page