Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Hồng Đức 2007) - Phan Trọng Hòa, 486 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
  NXB Hồng Đức 2007
  Phan Trọng Hòa
  486 Trang
  Vấn đế tìm hiểu và nghiên cứu Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó không những có ý nghĩa đối với việc nhận thức lịch sử nhà nước và pháp luật của quá khứ để lại, mà đặc biệt còn giúp chúng ta có tầm nhìn toàn diện về vấn đề này để so sánh và rút ra những kết luận có thể cần thiết cho việc xây dựng một mô hình nhà nước và pháp luật XHCN ở Việt Nam phù hợp với thời kỳ hợp tác quốc tế.
  Tác giả Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới xuất bản lần này, mong muốn trên cơ sỏ nhận thức vể quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin để đi sâu tìm hiểu vấn đề nhà nước pháp luật theo góc độ của người Việt Nam, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến Việt Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page