Lịch Sử Nhật Bản Tập 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 1995) - George Sansom, 424 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Nhật Bản' started by nhandang123, Jul 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Lịch sử Nhật Bản cũng như nhiều nước khác đã trải qua một quá trình biến động rất lâu đời. Vì vậy ở đây tôi chỉ có thể nêu lên những tóm tắt, trích lược chung nhất mà thôi ! Dựa trên cuốn A History of Japan của tác giả George Sansom - một chuyên gia có uy tín về nghiên cứu lịch sử Nhật Bản. Cuốn lịch sử Nhật Bản được chia làm 3 phần chính: Phần 3: Từ năm 1615-1867
  I. Bản chất của chính quyền Tokugawa
  II. Hidetada và Iemitsu
  III. Xã hội phong kiến
  IV. Quan hệ đối ngoại
  V. Chính quyền của các thái ấp
  VI. Ietsuna, đại nguyên soái những năm từ 1651 - 1680
  VII. Việc học và nghệ thuật
  VIII. Đời sống nông thôn
  IX. Đời sống thành thị
  X. Nền kinh tế phát triển
  XI. Các đại nguyên soái thời kì 1680 - 1716
  XII. Kỷ nguyên Genroku
  XIII. Chế độ mới
  XIV. Chế độ Bakufu suy tàn
  XV. Sự phát triển của kinh tế và tri thức khoa học
  XVI. Cuộc cải cách chính quyền
  XVII. Chính quyền Bakufu tiếp tục suy sụp
  XVIII. Sự chia rẽ trong chính sách bài ngoại.
  • Lịch Sử Nhật Bản Tập 3
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1995
  • George Sansom
  • Dịch: Lê Năng An
  • 424 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=223125
   
  Last edited by a moderator: Nov 2, 2019

Share This Page