Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 3 (NXB Tổng Hợp 2002) - Lê Mạnh Phát, 825 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by SamKieu, Jan 30, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Lịch sử Phật giáo Việt Nam
  tập III viết về giai đoạn những người Phật giáo Việt Nam tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước sau khi đã thu hồi được độc lập. Giai đoạn này có những nét đặc trưng. Thứ nhất là sự xuất hiện của dòng thiền, mà trong đó hơn một nửa số thiền sư đắc pháp là các phật tử tại gia đang gánh vác công việc đất nước. Thứ hai, cũng chính trong giai đoạn này ta cũng sẽ tìm hiểu thái độ của người Phật giáo trong khi đất nước đang rơi vào khủng hoảng, nhà Lý đang mất dần quyền hành để cuối cùng nhường ngôi lại cho nhà Trần và vai trò của Phật giáo lúc nhà Trần xuất hiện.
  • Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 3
  • NXB Tổng Hợp 2002
  • Lê Mạnh Phát
  • 825 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241899
  https://drive.google.com/file/d/1jl76l6_bbiE8V6HEZmZYOIV9VRFaCial
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2022

Share This Page