Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh-Nguyễn Phân Tranh Tập 1 - Nguyễn Hiền Đức, 531 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Dec 29, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam”bắt đầu được biên soạn từ năm 1979, sau nhiều năm nghiên cứu tài liệu, đi đến các chùa cổ, các di tích lịch sử trong khắp cả nước, bản thảo bộ sách hoàn thành bước đầu vào năm 1992, gồm bảy quyển với hơn 5.000 trang:
  1. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (từ thời Du nhập đến đời Lý).
  2. Lịch sử Phật giáo Việt Nam: thời Nhà Trần (1225-1400).
  3. Lịch sử Phật giáo Việt Nam: thời Nhà Hồ - Lê -Mạc (1400-1592).
  4. Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài (1593-1802).
  5. Lịch sử Phật giáo Đàng Trong (1558-1802).
  6. Lịch sử Phật giáo Việt Nam: thời Nhà Nguyễn (1802-1945).
  7. Lịch sử Phật giáo Việt Nam: thời Hiện đại (1945-1992).
  • Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh-Nguyễn Phân Tranh Tập 1
  • NXB Tổng Hợp 2006
  • Nguyễn Hiền Đức
  • 531 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/LichsuPhatGiaoVietNamTrinhNguyen1.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 23, 2017

Share This Page