Lịch Sử Phong Trào Cách Mạng Phụ Nữ Quảng Ngãi Tập 2 (NXB Quảng Ngãi 2000) - Tạ Thanh, 241 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jun 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng CNXH, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu trong lịch sử dân tộc. Đặc biệt là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng và Bác Hồ đã sớm nhận rõ vai trò của phụ nữ Việt Nam. Đảng đã xác định “Phong trào phụ nữ là một bộ phận khắng khít của phong trào cách mạng”,, “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể giành thắng lợi” và Bác Hồ là người đã đặt nền tảng quan điểm “Nam nữ bình quyền”, coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một trong những mục tiêu của Cách mạng Việt Nam, Người nói “Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng CNXH chỉ một nửa”. Từ đó, Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ” và đặt ra nhiệm vụ của phụ nữ là phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20/10/1930 Hội phụ nữ chính thức được thành lập. Qua các thời kỳ cách mạng, do nhu cầu nhiệm vụ và đặc điểm lịch sử nên tên gọi của tổ chức Hội cũng được thay đổi cho phù hợp. Từ Hội Phụ nữ Giải phóng (1930 – 1931) đến Hội Phụ nữ Dân chủ (1936 – 1939); Hội Phụ nữ Phản đế (1939 – 1941); Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (tháng 6/1941) và tháng 10/1946 đổi tên thành Hội LHPN Việt Nam. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đất nước tạm thời chia cắt, tổ chức Hội cũng chia thành 2 bộ phận miền Bắc vẫn giữ tên gọi Hội LHPN Việt Nam; miền Nam có Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam và cho đến khi đất nước được thống nhất, tháng 6/1976 hai tổ chức phụ nữ hợp nhất lấy tên Hội LHPN Việt Nam và giữ tên gọi này cho đến ngày nay. Dù tên gọi có thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau Hội LHPN Việt Nam vẫn là tổ chức chính trị - xã hội kiên trung của Đảng, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của phụ nữ, phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ gắn liền với mục tiêu Độc lập dân tộc và CNXH.
  • Lịch Sử Phong Trào Cách Mạng Phụ Nữ Quảng Ngãi Tập 2
  • NXB Quảng Ngãi 2000
  • Tạ Thanh
  • 241 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/DA5F334756DA950
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 18, 2021

Share This Page