Lịch Sử Phong Trào Công Nhân Lao Động Và Công Đoàn Tỉnh Bình Dương (Từ Đầu Thế Kỳ XX Đến 30-04-1975)

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by nhandang123, Jul 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trải qua gần một thế kỷ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, Bình Dương là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng kiên cường, kiên trì, sáng tạo, đức tính cần cù lao động... dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dán Bình Dương, trong đó có giai cấp công nhân, đã đóng góp một phần không nhỏ vào phong trào giải phỏng dân tộc, đưa cách mạng nước ta đến thăng lợi hoàn toàn.
  • Lịch Sử Phong Trào Công Nhân Lao Động Và Công Đoàn Tỉnh Bình Dương (Từ Đầu Thế Kỳ XX Đến 30-04-1975)
  • NXB Chính Trị 2003
  • Nhiều Tác Giả
  • 242 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=31044
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page