Lịch Sử Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Thế Kỉ XX Một Cách Tiếp Cận - Đỗ Thanh Bình, 365 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Aug 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phong trào giải phóng dân tộc thế giới là một nội dung lớn trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. Đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đã có không ít những công trình với các góc độ khác nhau, đề cập tới các khía cạnh khác nhau. Cho tới nay, công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước châu Á, châu Phi và các khu vực Mĩ latinh đã căn bản hoàn thành. Tuy nhiên, sự hoàn thành ấy chủ yếu trên khía cạnh độc lập về chính trị, còn về kinh tế vẫn là vấn đề nổi cộm. Vì vậy, cuộc đấu tranh này được tiếp tục trong hoàn cảnh mới với nội dung mới nhằm một mục tiêu mới là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và bảo vệ nền độc lập.
  Chuyên khảo Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX - Một cách tiếp cận tập trung trình bày các nội dung: Thứ nhất, những vấn đề lí luận về chủ nghĩa thực dân, về cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập. Thứ hai, quá trình xâm chiếm các nước Á, Phi, Mĩ Latinh và ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thứ ba, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại sau khi giành được độc lập của các dân tộc mới giải phóng.
  • Lịch Sử Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Thế Kỉ XX Một Cách Tiếp Cận
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2010
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình
  • Số Trang: 365
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/lich-su-52690.html
  https://drive.google.com/file/d/1tXY9A6qCFzzJzUKiSRMFvnGZvnbLcY9j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 17, 2022

Share This Page