Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế (NXB Chính Trị 2013) - Bogaturov Aleksey Demofenovich, 688 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Tukise, Oct 8, 2020.

 1. Tukise

  Tukise New Member

  [​IMG]
  Nội dung: Phần I: Sự hình thành hệ thống lưỡng cực (1945-1953) -- Phần II: Những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực - Các chiến lược tiến công và sự chung sống hòa bình (1953-1962) -- Phần III: Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối đầu - hòa hoãn tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962-1975) -- Phần IV: Giai đoạn hai của tình trạng ổn định trong thế giới đối đầu - Khủng hoảng hòa hoãn và sự tái lập thế đối đầu lưỡng cực (1975-1985) -- Phần V: Sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực (1985-1996) -- Phần VI: Sự hình thành thế giới đơn cực
  • Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2013
  • Bogaturov Aleksey Demofenovich
  • Dich: Đặng Quang Chung
  • 688 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=247423
   
  Last edited by a moderator: Oct 8, 2020

Share This Page