Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế Từ Đầu Thời Cận Đại Đến Kết Thúc Thế Chiến Thứ Hai - Vũ Dương Ninh 189 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-15_14-16-38.png
  Giới thiệu lịch sử quan hệ quốc tế qua các thời kì: thời đầu của lịch sử cận đại, thời kì ở Châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên (1789 - 1815), từ hội nghị Viên đến chiến tranh Pháp - Phổ (1815-1871), trong quá trình xâm lược và tranh giành thuộc địa của các nước Phương Tây, thời kì kết thúc thế chiến thứ nhất (1871 - 1918), quan hệ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 - 1939) và trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
  • Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế Từ Đầu Thời Cận Đại Đến Kết Thúc Thế Chiến Thứ Hai
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2016
  • Vũ Dương Ninh
  • 189 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3976
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 15, 2021

Share This Page