Lịch Sử Quân Y Đoàn 559 Bộ Đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Tuyên, 238 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Jul 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, ñường Hồ Chí Minh – con ñường huyền thoại do Binh ñoàn Trường Sơn ñảm trách ñã giữ một vị trí quan trọng ñặc biệt.
  Mặc dù ñế quốc Mỹ và tay sai tập trung ñánh phá ñiên cuồng, ác liệt liên tục suốt ngày ñêm nhằm cắt ñứt tuyến chi viện chiếnlược trọng yếu này nhưng chúng ñã thất bại trước sự dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo và bền bỉ của các lực lượng trên tuyến. Trải suốt 16 năm trường (1959 – 1975) – Người lính Trường Sơn ñã làm hết sức mình vì miền Nam ruột thịt, vì ñộc lập tự do thống nhất Tổ quốc, anh dũng hy sinh, chịu ñựng gian khổ kiên cường bám trụ và ñã góp phần quan trọng cùng toàn quân toàn dân ñưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta ñến thắng lợi hoàn toàn.
  • Lịch Sử Quân Y Đoàn 559 Bộ Đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh
  • NXB Quân Đội
  • Nguyễn Khắc Tuyên
  • 238 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/155906622/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 4, 2017

Share This Page