Lịch Sử Quốc Hội Việt Nam 1946-1960 (NXB Chính Trị 1994) - Lê Mậu Hãn, 477 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, May 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-20_18-7-24.png
  Việt Nam là một nước văn hiến từ ngàn xưa. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất vì độc lập tự do của dân tộc. Từ giữa thế kỷ XIX trở đi, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đứng dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Trong cao trào giải phóng dân tộc ngày 16-8-1945 Đại hội đại biểu quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội là hình ảnh tiêu biểu của khối đoàn kết dân tộc, đã hiệu triệu toàn dân nổi dậy giành chính quyền dẫn đến thắng lợi của cuộc
  • Lịch Sử Quốc Hội Việt Nam 1946-1960
  • NXB Chính Trị 1994
  • Lê Mậu Hãn, Nguyễn Văn Thư
  • 477 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/103780
  https://drive.google.com/file/d/1oFlbxmmhP_QnRyzvQvpU2F687XARuvxo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 20, 2022

Share This Page