Lịch Sử Quốc Hội Việt Nam Tập 1 (NXB Chính Trị 2016) - Lê Mậu Hãn, 422 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Việt Nam là một nước văn hiến từ ngàn xưa. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất vì độc lập tự do của dân tộc. Từ giữa thế kỷ XIX trở đi, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đứng dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Trong cao trào giải phóng dân tộc ngày 16-8-1945 Đại hội đại biểu quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội là hình ảnh tiêu biểu của khối đoàn kết dân tộc, đã hiệu triệu toàn dân nổi dậy giành chính quyền dẫn đến thắng lợi của cuộc
  • Lịch Sử Quốc Hội Việt Nam Tập 1
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lê Mậu Hãn
  • 422 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60976
  https://drive.google.com/file/d/1iDZ1O0PpIo2BFH8Mav2tuRL6zOvN2Wvt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 15, 2022

Share This Page