Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Từ 1917 Đến 1945 Quyển A (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Anh Thái

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Nov 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại(1917-1945)1. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 19172. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô(1921-1941)3. Hệ thống Vécxai- Oasinhton và việc phân chia lại thế giới giữa các đế quốc thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ nhất4. Các nước tư bản chủ yếu trong giai đoạn 1918-19395. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nữa thuộc địa(1918-1945)6. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế(1917-1945)7. Quan hệ quốc tế dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai(1929-1939)8. Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945)Phần hai: Lịch sử thế giới hiện đại9. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nữa đầu những năm 7010. Liên xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nữa đầu những năm 7011. Các nước tư bản chủ yếu từ 1945 đến 197312. Các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai(1945-1995)13. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai(1945-1995)14. Quan hệ quốc tế từ nữa sau những năm 70 đến 199515. Các nước tư bản chủ yếu từ nữa sau những năm 70 đến 199516. Liên xô và các nước Đông Âu từ nữa sau những năm 70 đến 1991Liên Bang Nga, các nước SNG, và các nước Đông Âu từ 1991 đến 199517. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945- 1995)18. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  • Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Từ 1917 Đến 1945 Quyển A
  • Nguyễn Anh Thái, Đỗ Thanh Bình, Vũ Ngọc Oanh, Trần Thị Vinh, Đặng Thanh Toàn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1999
  • 179 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044474
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 22, 2020

Share This Page