Lịch Sử Thế Giới Tập 6-Thời Đương Đại 1945-2000 (NXB Tổng Hợp 2002) - Từ Thiên Tân, 832 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by csevenan, Oct 26, 2019.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Phần đương đại của bộ lịch sử thế giới chính là phần lịch sử thế giới, sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Giai đoạn lịch sử này mặc dù chỉ có 50 năm, nhưng nội dung cực kỳ phong phú. Có thể nói trong giai đoạn này đã xảy ra những cuộc thay đổi long trời lở đất. Thành tựu phát triển khoa học kỹ thuật trong vòng mấy mươi năm này vượt xa thành tựu của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn đầu và cồn to lớn hơn thành tựu suốt mây nghìn năm qua của nhân loại đã sáng tạo. Sự tiến bộ nhanh như bay của sức sản xuất đã ảnh hitởng một cách sâu sắc và to lớn đói với lịch sử của nhẩn loại. Nó đã thúc đẩy sự phát triển về mặt kinh tế, sự tiến bộ về mặt xã hội và làm cho các khu vực trên toàn thế giới có mối quan hệ mật thiết với nhau chưa từng có. Trước mặt nhân dân toàn thế giới xuất hiện một viễn cảnh tôt đẹp, nâng cao hơn s0 với trước rất nhiều. Nhiừĩg, đồng thời cũng tiềm phục những mối nguy hiểm lớn như chiến tranh hạt nhân và sự phá hoại cân bằng sinh thái. Do vậy, tranh thủ một nền hòa bình cho thế giới và sự phát triển về mặt kinh tế đã trở thành nội dung trung tăm cửa thời đại. Những sự thay đổi mới dó chính là đặc điểm cơ bản của sự phất triển trong lịch sử thể giới đương đại.
  • Lịch Sử Thế Giới Tập 6-Thời Đương Đại 1945-2000
  • NXB Tổng Hợp 2002
  • Từ Thiên Tân, Lương Chí Minh
  • 832 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=228905
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 26, 2019

Share This Page