Lịch sử thế giới - Ts. Trần Thị Vịnh

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Quan hệ quốc tế từ 1919 đến 2005 là sự tổng hợp những mối quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... của các chủ thể trong cộng đồng quốc tế, bao gồm các nhà nước, các tập đoàn chính trị, các tổ chức khu vực, các tổ chức quốc tế... Sinh viên cần nắm được 5 nội dung cơ bản sau đây:
  • Quá trình hình thành và sụp đổ của trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất: hệ thông Vécxai-Oasinhtơn và con dường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945): những diễn biến chính, các mặt trận chính, quan hệ quốc tế trong chiến tranh, kết cục và hậu quả của chiến tranh đối với lịch sử nhân loại.
  • Quá trình xác lập trật tự hai cực Ianta mà thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa hai cực Xô-Mỹ, tình trạng chiến tranh lạnh và những biểu hiện của nó. Xu hướng hoà hoãn Đông-Tây, sự kết thúc tình trạnh chiến tranh lạnh và sự giải thể trật tự hai cực Ianta
   Những nét khái quát về quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh, những mâu thuẫn mới nảy sinh và sự chuyển hoá của những mâu thuẫn cũ trong quan hệ quốc tế. Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ sau sự kiện 11-9-2001 và tác động đối với quan hệ quốc tế.
  • Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai, xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó đối với sự phát triển của quan hệ quốc tế.
  Trên cơ sở những nội dung cơ bản trên, sinh viên có thể giảng dạy tốt những vấn đề chính của quan hệ quốc tế trong chương trình lịch sử lớp 11 và lớp 12 ở trường phổ thông.
  Kiến thức cần thiết
  Hệ thống kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan đến lĩnh vực lịch sử, chính trị, quân sự, kinh tế... Điều đó đòi hỏi sinh viên cần nắm được hệ thống kiến thức cơ bản, mang tính nền tảng về Lịch sử thế giới cận - hiện đại như một điều kiện tiên quyết để học tốt lịch sử quan hệ quốc tế.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Download nội dung giáo trình.
  Chú ý:
  Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.
  Các yêu cầu kỹ thuật
  Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:
  - Phần mềm Reload Player
  - Phần mềm JavaRuntime Enviroment
  Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.
  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page