Lịch Sử Thư Tịch Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2015) - Lâm Giang, 340 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-17_19-16-33.png
  Thư tịch ngày nay hiểu theo nghĩa thông thường là sách vờ nói chung, có quá trình phát sinh, phát triên va có mối quan hệ trực tiêp với sự phát triên của xã họi. Vi vậy việc nghiên cứu thư tịch cân được đặt ra rnọt cach nghiêm túc, đây đủ, đê trên cơ sở đó có the thay được mối quan hệ mật thiết giữa sự phát triển của xã hội với sự phát triển của thư tịch, đông thời thây được quy luạt nội tại thúc đẩy quá trình tiến hóa của thư tịch khác nhau, thấy được kho tàng trí thức quý báu và lớn lao ma cha ông ta đã sáng tạo ra. Trên cơ sờ đó, chúng ta có được thái độ trân trọng, bảo vệ và nhận thức thư tịch là một công cụ lao động đặc biệt, vừa là kêt quả của sự tiến bộ xã hội, vừa là nhân tố thúc đẩy xã hội không ngừng tiến lên...
  • Lịch Sử Thư Tịch Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2015
  • Lâm Giang
  • 340 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/107279
  https://drive.google.com/file/d/1qWryBI7A66jiw-V83xMWt0pVxSjrDCnK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2022

Share This Page