Lịch Sử Triết Học (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Hữu Vui, 644 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by admin, Jun 7, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-27_9-45-52.png
  Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, xét đến cùng, bị quy định bởi đời sống vật chất của xã hội: Do đó, sự phát triển của các tư tưởng triết học cũng bị quy định bởi sự phát triển của nền sản xuất vật chất, cũng phụ thuộc vào sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội. Triết học cũng là thế giới quan của những giai cấp hoặc tập đoàn xã hội nhất định. Mặt khác, triết học và sự phát triển của lịch sử triết học lại có tính chất độc lập tương đối. Điều đó liên quan đến nguồn gốc nhận thức, đến lôgíc nội tại của các khuynh hướng và hệ thống triết học, đến mối liên quan của nó với sự phát triển của khoa học và triết học trước đó, đến sự giao lưu tư tưởng, trong một phạm vi không gian, thời gian nhất định, nó vượt ra khỏi sự ràng buộc trực tiếp của đời sống vật chất...
  • Lịch Sử Triết Học
  • NXB Chính Trị 2008
  • Nguyễn Hữu Vui
  • 644 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1bangHQao4FT7E-DHYNaRsg8GZGZDG5KG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 27, 2023

Share This Page