Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị (NXB Chính Trị 2001) - Dương Xuân Ngọc, 335 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by minhanh12, Dec 3, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách trình bày những nội dung tư tưởng chính trị cơ bản trong kho tàng tư tưởng chính trị của nhân loại, bao gồm tư tưởng chính trị phương Tây, tư tưởng chính trị phương Đông (Trung Quốc cổ đại), tư tưởng chính trị Việt Nam, tư tưởng chính trị Mác - Lênin, tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến môn Lịch sử tư tưởng chính trị cho các học viên trong việc tiếp cận các tư tưởng chính trị nhằm bước đầu hình thành tri thức, kỹ năng nghiên cứu tư tưởng chính trị; củng cố và nâng cao nhận thức về những nội dung tư tưởng chính trị cơ bản trong tiến trình phát triển tư duy chính trị của nhân loại.
  • Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2001
  • Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An
  • 335 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233813
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page