Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị (NXB Chính Trị 2009) - Dương Xuân Ngọc, 337 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_9-47-29.png
  Tư tưởng chính trị là một bộ phận của hình thái ý thức xã hội. Nó hình thành, vận động, phát triển trên cơ sở phản ảnh điều kiện kinh tế - xã hội của xã hội có giai cấp trong lịch sử. Sự xuất hiện học thuyết chính trị Mác - Lênin và tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh đã dành dấu bước phát triển mới về chất của tư tưởng nhân loại và trở thành cơ sở phương pháp luận cho việc khảo cứu các tư tưởng nói chung, tư tưởng chính trị nói riêng trong lịch sử. Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là liền tảng đời sống tinh thần của xã hội ta.
  • Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị
  • NXB Chính Trị 2009
  • Dương Xuân Ngọc
  • 337 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3471
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page