Lịch Sử Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Phương Tây Trước Chủ Nghĩa Mác (NXB Chính Trị 2006) - Trần Hùng

Discussion in 'Triết Lý Học' started by yenlo02, Feb 16, 2021.

 1. yenlo02

  yenlo02 New Member

  [​IMG]
  Cấu trúc của triết học Mác-Lênin- đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và cùng với nó, trong sự thống nhất gắn bó không tách rời là chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong thành phần của triết học Mác-Lênin còn có những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên, tâm lý học, lôgíc học, đạo đức học, mỹ học, chủ nghĩa vô thần khoa học và lịch sử triết học. Triết học- đó không chỉ là lý luận của biện chứng khách quan và lôgíc của nhận thức khoa học, mà còn là lý luận của học thuyết xã hội học chung, của học thuyết đạo đức học và mỹ học.Phương pháp tư duy triết học là tư duy lý luận. Loại tư duy dựa vào việc tổng kết kinh nghiệm của nhân loại, thành quả của khoa học và của văn hoá nói chung.Triết học Mác-Lênin, định hướng vào sự phản ánh tương ứng, chân thực các qui luật của tự nhiên và trên cơ sở đó, thấy trước những sự kiện, biến cố của tương lai. Khi áp dụng các phương pháp của phép biện chứng duy vật và dựa vào sự nhận thức các qui luật của sự phát triển của xã hội, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã tiên đoán được thời đại của những sự thay đổi xã hội sâu sắc rất lâu trước khi điều đó xẩy ra.
  • Lịch Sử Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Phương Tây Trước Chủ Nghĩa Mác
  • NXB Chính Trị 2006
  • Trần Hùng, Trần Chí Mỹ
  • 524 Trang
  • File PDF-SCAN (2)
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239381
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 16, 2021

Share This Page