Lịch Sử Văn Hóa Thế Giới Cổ Trung Đại (NXB Giáo Dục 2009) - Lương Ninh, 312 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by admin, Jun 26, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đây chưa phải là một công trình khảo cứu chuyên ngành. Mong muốn của chúng tôi còn khiêm tốn : cung cấp nhỏng hiểu biết đại cương và giản yếu về tư tưỏng, t r i ế t thuyết, văn tự, văn học, sử học, nghệ thuật và khoa học thời Cổ - Trung đạ i của một số nước có n ề n văn hóa lâu đời, nhàm cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên và các bạn đọc quan t âm đế n lĩnh vực văn hóa. Ổ đây không nhàm phát hiện, nêu lên cái mới trong nghiên cứu mà chủ ý trình bày có tính chất "giáo khoa", tuy ở nhỏng chỗ cắn th iết , có nêu ý kiến , nhận xét riêng nhằm hướng sự suy nghĩ, tiếp tục tìm hiểu của sinh viên.
  • Lịch Sử Văn Hóa Thế Giới Cổ Trung Đại
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Lương Ninh
  • 312 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/39/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 3, 2017

Share This Page