Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (NXB Hồng Đức 2017) - Nguyễn Ánh Hồng, 231 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_23-17-50.png
  Chúng ta đang sông trong thời đại bùng nô thông tin, nhu cầu đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Khao khát hiểu biết vốn tri thức cộng đồng đã trở thành đòi hỏi cấp bách của mỗi người. Những di sản văn minh là tài sản chung của nhân loại, là những tinh hoa văn hóa được tích lũy và trao truyền qua các thế hệ, là động lực và nền tảng tỉnh thần, là bước chuyển cách mạng trong lịch sử. Nghiên cứu lịch sử văn minh thế giới là để có thái độ tôn trọng những giá trị tỉnh thần to lớn trong đi sản văn hóa nhân loại, biểu thị ở mỗi nền văn hóa riêng, để hiểu sâu sắc hơn chính bản thân mình. Trong quá trình giao lưu tiếp biến, mỗi quốc gia sẽ làm giàu thêm cho văn hóa đân tộc bằng cách tiếp nhận ảnh hưởng tích cực, chủ động hòa nhập mà không hòa tan, cơ sở khoa học là vốn tri thức phong phú về lịch sử văn minh thế giới.
  • Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
  • NXB Hồng Đức 2017
  • Nguyễn Ánh Hồng
  • 231 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3025
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page