Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Hà Minh Hồng, 252 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by vongcu34767, Feb 5, 2021.

 1. vongcu34767

  vongcu34767 New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 7 bài chính sau:1. Việc mất nước ta cuối thế kỷ XIX và những điều kiện mới của phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX;2. Những xu hướng phát triển chủ yếu của phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX;3. Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời;4. Cuộc vận động giải phóng dân tộc và Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam;5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954);6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975;7. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
  • Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1997
  • Hà Minh Hồng
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241057
  https://drive.google.com/file/d/1A3gqvU275b_-tPti_q0ijSFOiaHe3PkM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 23, 2022

Share This Page