Lịch Sử Việt Nam Quyển 4 (NXB Vĩnh Thịnh 1952) - Phan Xuân Hòa, 96 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Feb 22, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương i : xã-hội việt-nam qua các triều minh-mạng, thiệu-trị, tự-đức
  1) tổ-chức chính-quyền
  2) tổ chức xã thôn
  3) tình trạng xã-hội và kinh-tế
  4) việc giao-thiệp với pháp dưới triều tự-đức
  Chương ii : những giai đoạn chinh phục
  A) giai đoạn thứ i : pháp lấy nam-kỳ làm thuộc địa
  1) quân pháp và y-pha-nho đánh đà-nẵng
  2) quân pháp lấy gia-định
  3) quân pháp lấy định-tường (mỹ-tho)
  4) quân pháp lấy biên-hòa và vĩnh-long
  5) hòa ước 1862 nhâm-tuất (việt-nam nhường 3 tỉnh namkỳ cho pháp)
  6) việt-nam vận-động chuộc lại 3 tỉnh đã nhường
  7) chuộc 3 tỉnh đã nhường không được lại mất thêm 3 tỉnh nữa
  8) giặc giã ở trong nước
  B) giai đoạn thứ ii : đã vững chân ở nam pháp ra đánh bắc
  1) jean dupuis gây hấn
  2) pháp có cơ hội dẫn quân ra bắc
  3) quân pháp hạ thành hà-nội năm 1873 (quí-dậu)
  4) đại-úy francis garnier chết
  5) hòa-ước 15-3-1874 năm giáp-tuất (dọn đường cho cuộc bảo-hộ trung, bắc-kỳ sau này)
  C) giai đoạn thứ iii : thành lập cuộc bảo-hộ bắc kỳ và trung-kỳ
  1) pháp tìm cớ đánh bắc-kỳ lần thứ 2
  2) hà-nội thất thủ lần thứ ii
  3) việc cầu cứu với tàu
  4) henri rivière chết
  5) sự phế lập ở huế (nguyễn văn-tường và tôn-thất-thuyết chuyên quyền)
  6) pháp đánh thuận an
  7) hòa ước harmand 25-8-1883 năm quí-mùi (thành lập cuộc bảo-hộ trung và bắc-kỳ)
  8) vua hiệp-hòa bị giết
  9) quân pháp lấy các tỉnh bắc-kỳ
  10) hòa ước fournier 11-5-1884 (ký giữa pháp và trung-hoa vì việc việt-nam)
  11) chiến-tranh pháp – hoa vì việt-nam
  12) pháp hoa đình chiến (hòa ước patenôtre 1885)
  13) sự loạn ở trung-kỳ (tôn-thất-thuyết đánh pháp, hàm-nghi xuất ngoại)
  Chương iii : công-cuộc đô-hộ của pháp tại việt-nam
  1) lựa vua
  2) tổ-chức cách cai-trị
  3) thám hiểm
  4) kinh tế
  5) công chính
  6) quân đội
  7) giáo dục
  8) y-tế
  Chương iv : những phong-trào cách-mệnh
  A) phong trào « cần-vương cứu-quốc » (bắt nguồn ở triết-lý đạo khổng : trung nghĩa)
  1) phong trào nổi dậy ở nam
  2) phong-trào cần-vương nổi dậy ở trung, bắc-kỳ
  3) những trận kháng-chiến oanh-liệt của phong trào cần-vương ở trung, bắc-kỳ
  B) phong-trào duy-tân
  1) phong-trào duy-tân hướng quốc-gia theo nhật-bản
  2) phong-trào « duy tân » chịu ảnh-hưởng của tinh-thần cách-mệnh trung-hoa
  C) phong trào « dân-tộc giải-phóng »
  1) cách-mệnh quốc-gia
  2) cách-mệnh quốc-tế
  Chương v : lối rẽ vô cùng quan trọng của lịch-sử
  1) thời kỳ quân-chủ đã chấm dứt
  2) quân pháp giở qua nam-kỳ
  3) quân pháp giở qua bắc, trung-kỳ
  4) chiến-tranh việt pháp bùng nổ
  5) cựu-hoàng bảo-đại giở lại chính quyền
  • Lịch Sử Việt Nam Quyển 4
  • NXB Vĩnh Thịnh 1952
  • Phan Xuân Hòa
  • 96 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1l1qKvdZZY5bZVI8Z1UoScy_SQOJZTHyq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 28, 2019

Share This Page