Lịch Sử Việt Nam Tập 10-Từ Năm 1945 Đến Năm 1950 (NXB Khoa Học Xã Hội 2017) - Đinh Thị Thu Cúc

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by rr2Ar12, Jan 24, 2021.

 1. rr2Ar12

  rr2Ar12 New Member

  [​IMG]
  Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 do PGS.TS. Đinh Thị Thu Cúc chủ biên. Tập sách được biên soạn thành 6 chương, trình bày một cách tương đối toàn diện tiến trình lịch sử giai đoạn từ tháng 9/1945 đến cuối năm 1950 với các nội dung: Việt Nam từ thành lập nền Dân chủ Cộng hòa đến ký Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (9/1945 – 3/1946); Kháng chiến Toàn quốc bùng nổ (12/1946); đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh” của Đảng; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; xây dựng và củng cố hậu phương, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta; đấy mạnh kháng chiến (1948 – 1950).
  • Lịch Sử Việt Nam Tập 10-Từ Năm 1945 Đến Năm 1950
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • Đinh Thị Thu Cúc
  • 625 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...nam-tap-10-tu-nam-1945-den-nam1950-59204.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 24, 2021

Share This Page