Lịch Sử Việt Nam Tập 15-Từ Năm 1986 Đến Năm 2000 (NXB Khoa Học Xã Hội 2017) - Nguyễn Ngọc Mão

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Jan 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-2-14_19-59-58.png
  Trong lịch sử Việt Nam, thời kỳ 1986-2000 có vị trí hết sức quan trọng. Đây là thời kỳ của 15 năm đầu đổi mới với những bước đột phá từ cơ chế mệnh lệnh, bao cấp đã từng tồn tại suốt một thời gian dài, chuyển sang thời kỳ phát triển theo cơ che thị trường, đặt nền móng cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Thời kỳ này được mở đầu bằng sự kiện mang tính bước ngoặt - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12-1986. Với quan điếm nhìn thảng vào sự thật, đánh giá đúng sụ thật, khẳng định những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phê phán những sai lầm, khiếm khuyết quan trọng về chù trương và chính sách lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế.
  • Lịch Sử Việt Nam Tập 15-Từ Năm 1986 Đến Năm 2000
  • Nguyễn Ngọc Mão, Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng Vân
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • 451 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1lsQjFuqvTnIAcuXGNuGJmcX01T4VnP1W
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 14, 2024

Share This Page