Lịch Sử Việt Nam Tập 5-Từ Năm 1802 Đến Năm 1858 (NXB Khoa Học Xã Hội 2017) - Trương Thị Yến

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Jan 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 do TS. Trương Thị Yến chủ biên. Tập sách được chia làm 10 chương, với các nội dung: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; Hệ thống quản lý hành chính các địa phương; Tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của Nhà nước đối với làng xã; Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; Công nghiệp và thủ công nghiệp; Thương nghiệp; Quan hệ đối ngoại; Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; Văn hóa; Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

  • Lịch Sử Việt Nam Tập 5-Từ Năm 1802 Đến Năm 1858
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • Trương Thị Yến
  • 722 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...nam-tap-5-tu-nam-1802-den-nam-1858-59365.html
   

Share This Page