Lịch Sử Việt Nam Tập 7 (NXB Khoa Học Xã Hội 2017) - Tạ Thị Thúy, 664 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by rr2Ar12, Jan 24, 2021.

 1. rr2Ar12

  rr2Ar12 New Member

  upload_2022-4-23_17-47-59.png
  Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 do PGS.TS. Tạ Thị Thúy chủ biên. Tập sách được bố cục gồm 8 chương: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX; Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897 – 1914); Tình hình văn hóa – xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; Các giai cấp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX; Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX; Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914 – 1918; Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 1914 – 1918.
  • Lịch Sử Việt Nam Tập 7-Từ Năm 1897 Đến Năm 1918
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • Tạ Thị Thúy
  • 664 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/e-59206.html
  https://drive.google.com/file/d/1QrzZYWkEwbTXsfJrDvFxgqa0FsnInl5S
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 23, 2022

Share This Page