Lịch Sử Việt Nam Từ 1858 Đến 1945 (NXB Giáo Dục 2001) - Nguyễn Đình Lễ, 142 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Jun 23, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trình bày hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật
  • Lịch Sử Việt Nam Từ 1858 Đến 1945
  • NXB Giáo Dục 2001
  • Nguyễn Đình Lễ
  • 142 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/8439
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 28, 2017

Share This Page