Lịch Sử Việt Nam Từ 1945 Đến Nay (NXB Giáo Dục 2001) - Trần Bá Đệ, 212 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Jun 23, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-12-28_22-46-39.png
  Chương 1. Năm đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ công hòa
  - Bối cảnh thế giới và Việt Nam sau CMT8 1945
  - Bước đầu công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng
  - Đấu tranh ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng
  Chương 2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
  - Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ
  - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp
  Chương 3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống
  - Pháp-Mĩ đẩy mạnh chiến tranh xâm lượt Đông Dương
  - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (2-1954)
  - Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
  - Giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường
  Chương 4. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
  - Âm mưu mới của Pháp - Mĩ. Kế hoạch Nava
  - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954
  - Hội nghị Gionevơ và hiệp định Giơnevơ 1954 về việc lập lại hòa bình
  - Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp
  Chương 5. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mĩ
  - Tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ 1954 và nhiệm vụ mới
  - Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế
  - Miền Nam đấu tranh chống Mĩ-Diệm
  - Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của CNXH
  - Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ
  Chương 6. Hai miền đất nước trước tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ
  - Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ
  - Miền bắc chiến đấu chống chiến tranh pháp hoại của Mĩ
  - Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh của Mĩ
  - Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho miền Nam
  - Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, hiệp định Pari 1973
  • Lịch Sử Việt Nam Từ 1945 Đến Nay
  • Trần Bá Đệ, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Mạnh Tùng
  • NXB Giáo Dục 2001
  • 212 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1furbcA18TTL8ijYyZUFFb-mC-wzlOnRX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 28, 2023

Share This Page