Lịch Sử Việt Nam Từ Thế Kỷ X Đến 1858 (NXB Đại Học Sư Phạm 2004) - Trương Hữu Quỳnh, 295 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Jun 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-4_16-53-26.png
  Giáo dục và khoa cử là đề tài rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nếu không có giáo dục và khoa cử thì sẽ không có được đội ngũ trí thức Nho học đông đảo, trong đó có nhiều bậc hiền tài đảm đương trọng trách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lâu dài; sẽ không có được những tri thức, văn hóa để hun đúc nên nền văn hiến đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu lịch sử giáo dục và khoa cử, mà trước hết là giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858, là rất cần thiết. Qua đó, Nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ các vấn đề của giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1958 nhằm thực hiện hiệu quả nhất chủ trương Giáo dục đào tạo là Quốc sách hàng đầu, đảm bảo đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.
  • Lịch Sử Việt Nam Từ Thế Kỷ X Đến 1858
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2004
  • Trương Hữu Quỳnh, Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng
  • 295 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.cdbt.edu.vn/detail.asp?ID=6575
  https://drive.google.com/file/d/1vVJjI9KWpv7JvEY8JTipzHvxxVTt-u-i
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 4, 2022

Share This Page