Lịch Sử Xứ Uỷ Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1954-1975 (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Quý

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Dec 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-17_23-49-12.png
  Nội dung cuốn sách không chỉ trình bày quá trình xây dựng và phát triển hệ thống của xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam, các liên tỉnh uỷ, khu uỷ, các cơ quan chuyên môn giúp việc mà còn nêu rõ vai trò chỉ đạo, sự sáng tạo của Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ. Cuốn sách cũng trình bày rõ những nét chính phong trào cách mạng rộng lớn, tiêu biểu của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam; đồng thời, làm rõ sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương cục Miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 và phong trào cách mạng Miền Nam.
  • Lịch Sử Xứ Uỷ Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1954-1975
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Quý
  • Số trang: 594
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=250561
  https://drive.google.com/file/d/1rJv7OvCFBn8NHpJZEmrdEt7Hmm_k7_3n
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 27, 2022

Share This Page