Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam (NXB Quan Điểm 1958) - Nghiêm Xuân Hồng

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, May 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách này, qứa sự trinh bày oề lịch trình diễn iiín các phong trào quòc-gia tại Việt-Nam, cũng muổn nhằm một mục tiẻu là kứm thầo oà phi binh. Nó là một thiên nghiên cứu đì kihn thio phi bình các phong trào quic-gia từ Ĩ862 đển Í954, nhưng đồng thời, cũng là sự kiềm th&ỡ phè binh đối với chỉnh ke viết. Vl tác giả cững là một phần tử quóc-gia trong trám ngán phan tủ qu6c-gìa khác, bị lôi cuốn qua nhăng com lổc của thời đại gần đáy, nay muốn nhìn lại những chặng đường cua người đi tnrởc, những chặng đường chính minh đã qua, và chặng đường hiện tại mà mỏi người chứng ta đang gánh vác. Nén sự phi binh kiìm thảo, dù có phù phàng và đau lồng chăng nữa, căng có được đicm tha thứ trong sự thánh khấn cìia người gẳng làm, Trèn phương diện ấy, cuốn sách này sẽ cố gắng tim hiềú sự thực lịch-sir trong lịch trinh diễn tiỉn. VI thiít tưởng
  • Lịch Trình Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt Nam
  • NXB Quan Điểm 1958
  • Nghiêm Xuân Hồng
  • 289 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/001304570
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  memco likes this.

Share This Page